Digitalna tehnologija v 3. razredu: Kako s pomočjo aplikacije izdelati strip?

Izvleček V prispevku je predstavljen primer rabe digitalne tehnologije pri likovni umetnosti in slovenščini na razredni stopnji. Opisan je učni…