Razstava ob 100. obletnici začetka prve svetovne vojne na Osnovni šoli Matije Čopa

Povzetek Leto 2014 je zaznamovala vseevropska počastitev stote obletnice začetka prve svetovne vojne. V Sloveniji smo bili priča različnim izdajam…