Delo z dijaki, ki želijo in zmorejo več – raven šole in primer dejavnosti projekta SKOZ

Working with Students Who Want and are Able to Achieve More – School Level and Examples of Activities of the…