Učimo učence misliti: kako spodbujati razvoj temeljnih miselnih procesov

Izvleček Razumevanja kot splošnega cilja izobraževanja ni mogoče izgrajevati brez miselnih procesov in veščin. Zato učencev ni pomembno učiti le…