Vključevanje učencev z Downovim sindromom v osnovno šolo – primera dobre prakse

Povzetek Uresničevanje inkluzivne vzgoje in izobraževanja je zahtevna naloga, ki se v Sloveniji vse prepočasi uresničuje. Slovenija je ratificirala Konvencijo…