Priporočila in usmeritve za pouk na daljavo

Na Zavodu RS za šolstvo smo pripravili priporočila in usmeritve za pouk na daljavo za predšolsko vzgojo, osnovno šolo, srednje šolstvo, osnovno in srednje glasbeno šolstvo ter področje svetovalnega dela in otrok s posebnimi potrebami