domov

SLO

Študijska srečanja

Študijska srečanja (ŠS) so uveljavljena oblika aktivnega izobraževanja in sodelovanja strokovnih delavcev posameznih predmetov oziroma področij. Namenjena so izmenjavi izkušenj in seznanjanju z aktualnimi spremembami ter strokovnimi novostmi, ki so pomembne za pouk predmeta oziroma področja. V ospredju je povezovanje teorije s prakso in obratno (strokovni poudarki, novi koncepti preverjanja, didaktični pristopi k posameznim učnim sklopom, učenje učenja, inkluzija …). Vsebine in aktivnosti, ki potekajo preko študijskih skupin, v sodelovanju z učitelji in vzgojitelji pripravljajo in izvajajo svetovalci predmetnih in področnih skupin na ZRSŠ.

S klikom na spodnjo povezavo lahko vstopite v spletne učilnice, namenjene študijskim srečanjem po posameznih predmetih in področjih.

Spletne učilnice: Študijska srečanja

 

V šolskem letu 2016/17 bodo potekala študijska srečanja za predšolsko vzgojo, osnovno šolo, srednje šole in dijaške domove.

 

Predšolska vzgoja

Osrednja tema študijskih srečanj za predšolsko vzgojo je Na otroka osredotočen kurikul in podpora odraslega pri otrokovem razvoju in napredku. Srečanja bodo potekala v dveh sklicih, neposredno in na daljavo, v skupnem obsegu 8 ur.

Spletna prijava na študijska srečanja za predšolsko vzgojo

 

Osnovna šola

Osrednja tema študijskih srečanj za osnovne šole je Formativno spremljanje napredka učencev in Posodobitve učnih načrtov. Srečanja bodo potekala v dveh sklicih, neposredno in na daljavo, v skupnem obsegu 8 ur.

Spletna prijava na študijska srečanja za osnovne šole

 

Srednje šole in dijaški domovi

Študijska srečanja za srednje šole in dijaške domove so bila že izvedena –  potekala so med 22. 8. in 24. 8. 2016. Osrednja tema je bila Formativno spremljanje za vključevanje vseh dijakov. Tako kot lansko leto bodo učitelji posameznih predmetov združeni v skupine tako, da bodo srečanja v plenarnem delu potekala skupaj, predmetni del pa se bo izvajal ločeno po posameznih predmetih. Zaradi združevanja smo izvedbo usposabljanj organizirali samo na nekaterih šolah.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter