Gradiva konference

 

 

Plenarna predavanja
Študija o bralni pismenosti omrežja Eurydice: Teaching Reading in Europe, Isabelle De Coster, evropska Eurydice enota
Posebnosti slovenske jezikovne situacije s poudarkom na branju in razumevanju, dr. Marko Stabej, Filozofska fakulteta
Vloga jezika in socialnih kontekstov za razvoj predbralnih in prednapisovalnih zmožnosti, dr. Ljubica Marjanovič Umek, Filozofska fakulteta
Dosežki norveških učencev in ukrepi za dvig bralne pismenosti, dr. Astrid Roe, raziskovalka na Univerzi v Oslu
Dosežki slovenskih učencev in učenk v mednarodnih in nacionalnih raziskavah - PISA in PIRLS, dr. Janez Justin, Pedagoški inštitut
Dosežki slovenskih učencev in učenk v mednarodnih in nacionalnih raziskavah - NPZ, dr. Janez Bečaj, predsednik Državne komisije za vodenje NPZ
Poučevanje branja, Ljudmila Ivšek
O učiteljih za opismenjevanje in razvijanje bralne pismenosti, Tatjana Plevnik

Delavnica 1 - Razvoj komunikacijskih zmožnosti v vrtcu ter začetno opismenjevanje
Prispevek dr. Sonje Pečjak in dr. Nataše Potočnik
Prispevek Doroteje Logar
Prispevek Jane Podobnik-Kožić
Prispevek Ani Gale
Prispevek Darje Pintar
Prispevek Polone Vodičar
Prispevek Kristine Zupančič

Delavnica 2 - Učni načrti in pouk slovenščine
Prispevek dr. Martine Križaj Ortaj
Prispevek mag. Vinete Eržen
Prispevek Marjane Cenc Weiss
Prispevek Helene Konšak
Prispevek Irene Humar Kobal
Prispevek Eve Traven in Branke Vodopivec
Prispevek Mojce Poznanovič Jezeršek

Delavnica 3 - Slovenski jezik kot učni jezik
Prispevek Jerce Vogel
Prispevek dr. Igorja Žagarja
Prispevek Darinke Rosc Leskovec
Prispevek Vide Gomivnik Thuma
Prispevek Igorja Lipovška
Prispevek dr. Fani Nolimal
Prispevek Mojce Zavasnik
Prispevek mag. Marije Lubšina Novak
Prispevek Sonje Peklenik

Delavnica 4 - Izkušnje iz mednarodnih projektov in raziskav
Prispevek Marjete Doupona Horvat
Prispevek Neže Pajnič in mag. Andreje Lenc
Prispevek mag. Anastazije Avsec
Prispevek mag. Lorene Mihelač

Delavnica 5 - Otroci priseljencev v vzgojno-izobraževalnem procesu. Otroci, katerih materinščina ni slovenščina (madžarščina, italijanščina, romščina)
Prispevek Albine Nećak Luk
Prispevek dr. Vesne Mikolič
Prispevek mag. Katice Pevec Semec
Prispevek Eme Cerar
Prispevek mag. Barbare Hanuš
Prispevek mag. Marte Novak
Prispevek mag. Tilke Jamnik
Prispevek Darje Mandžuka
Prispevek Karmen Ivančič
Prispevek Lea Lehner

Delavnica 6 - Vloga knjižnice pri razvoju bralne pismenosti
Prispevek Silve Novljan
Prispevek Slavke Breznikar in Liljane Vovk
Prispevek Mirjam Klavž Dolinar in mag. Bojane Peruš Marušič
Prispevek Mojce Krevs
Prispevek Mestne knjižnice Ljubljana
Prispevek Barbare Peternel
Prispevek Javne agencije za knjigo
Prispevek Leonide Zalar

Povzetki delavnic
Povzetki delavnic (1. dan)
Povzetki delavnic (2. dan)

Evalvacija
Zbirnik evalvacijskih vprašalnikov