Program konference

 
Torek, 25. oktober 2011
10.00 – 10.30Uvod in pozdravni nagovori
10.30 – 13.00Plenarna predavanja
10.30 – 11.30Študija o bralni pismenosti omrežja Eurydice: Teaching Reading in Europe, Isabelle De Coster, evropska Eurydice enota
11.30 – 12.00Odmor
12.00 – 12.30Posebnosti slovenske jezikovne situacije s poudarkom na branju in razumevanju, dr. Marko Stabej, Filozofska fakulteta
12.30 – 13.00Vloga jezika in socialnih kontekstov za razvoj predbralnih in prednapisovalnih zmožnosti, dr. Ljubica Marjanovič Umek, Filozofska fakulteta
13.00 – 14.30Kosilo
14.30 – 16.30Tematske skupine Opis skupin
 1. Razvoj komunikacijskih zmožnosti v vrtcu ter začetno opismenjevanje
Teoretski prispevek: dr. Sonja Pečjak, Filozofska fakulteta; dr. Nataša Potočnik, Zavod RS za šolstvo
 2. Učni načrti in pouk slovenščine
Teoretski prispevek: dr. Martina Križaj Ortar, samostojna raziskovalka
 3. Slovenski jezik kot učni jezik
Teoretski prispevek: dr. Jerca Vogel, Filozofska fakulteta
 4. Izkušnje iz mednarodnih projektov in raziskav
Teoretski prispevek: dr. Meta Grosman, Filozofska fakulteta
Mednarodne raziskave in projekti: mag. Marjeta Doupona Horvat, Pedagoški inštitut; Neža Panjič, Cmepius
 5. Otroci priseljencev v vzgojno-izobraževalnem procesu. Otroci, katerih materinščina ni slovenščina (madžarščina, italijanščina, romščina)
Teoretski prispevek: dr. Albina Nečak Lük, Filozofska fakulteta
 6. Vloga knjižnice pri razvoju bralne pismenosti
Teoretski prispevek: dr. Silva Novljan, Filozofska fakulteta
16.30 – 17.00Odmor
17.00 – 18.00Plenarno poročanje

Sreda, 26. oktober 2011
9.00 – 9.15Uvod
9.15 – 12.00Plenarna predavanja
9.15 – 10.00Dosežki norveških učencev in ukrepi za dvig bralne pismenosti, dr. Astrid Roe, raziskovalka na Univerzi v Oslu
10.00 – 11.30Dosežki slovenskih učencev in učenk v mednarodnih in nacionalnih raziskavah
10.00 – 10.30   - PISA in PIRLS, dr. Janez Justin, Pedagoški inštitut
10.30 – 11.00Odmor
11.00 – 11.30   - NPZ, dr. Janez Bečaj, predsednik Državne komisije za vodenje NPZ
11.30 – 12.00   - Položaj Slovenije znotraj študije Eurydice, Ljudmila Ivšek, Tatjana Plevnik
12.00 – 13.00Kosilo
13.00 – 15.00Delavnice
 Oblikovanje predlogov za izboljševanje ravni BP
15.00 – 15.30Odmor
15.30 – 16.00Kulturni program
16.00 – 16.30Povzetki delavnic in predlogi za pripravo nacionalne strategije

Program za tisk
Opis tematskih skupin