domov

SLO

Razpis za ponudnike programov obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za srednješolce

Ljubljana, 16.02.2017

Zavod RS za šolstvo bo tako kot vsako leto pripravil Katalog programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za šolsko leto 2017/18 in ga objavil na svoji spletni strani. Obvezne izbirne vsebine predstavljajo okoli 6-odstoten del gimnazijskega predmetnika, v njih se srečujejo šola in zunanji izvajalci s svojo ponudbo. Podobno obliko, ki ji pravimo interesne dejavnosti, poznamo tudi v poklicnem in strokovnem šolstvu.

Vabimo vse potencialne zunanje izvajalce, ki bi radi svojo ponudbo predstavili šolam in dijakom, da svoje programe predložijo do 20. marca 2017.

Več informacij o vsebini in načinu oddaje>>

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter