domov

SLO

Kontakti

Zavod RS za šolstvo
Poljanska cesta 28
1000 Ljubljana

Telefon: 01 300 51 00
Telefaks: 01 300 51 99
E-pošta: info@zrss.si
Spletna stran: http://www.zrss.si
Transakcijski račun: SI56 0110 0603 0633 108
ID št. za DDV: SI43696767

Vodstvo

Direktor: dr. Vinko Logaj
Namestnica direktorja: dr. Nataša Potočnik
Svetovalec direktorja: Vladimir Milekšič
Vodja oddelka za predšolsko vzgojo: Nives Zore
Vodja oddelka za osnovno šolstvo: dr. Fani Nolimal
Vodja oddelka za srednje šolstvo: dr. Brane Slivar
Vodja oddelka za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami: dr. Natalija Vovk Ornik
Vodja središča za profesionalni razvoj: Brigita Žarkovič Adlešič
Vodja središča za kakovost in raziskovanje: dr. Tanja Rupnik Vec
Vodja skupnih služb: Jana Knez

Služba za odnose z javnostmi: Barbara Petkovšek, 01 300 51 50

Predstojnice območnih enot
OE Celje: mag. Sonja Zajc
OE Koper: Alica Prinčič Röhler
OE Kranj: mag. Lucija Rakovec
OE Ljubljana: dr. Brigita Rupar
OE Maribor: mag. Vera Bevc
OE Murska Sobota: Irena Kumer
OE Novo mesto: mag. Andreja Čuk
OE Nova Gorica: mag. Mariza Skvarč
OE Slovenj Gradec: Nevenka Štraser

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter