domov

SLO

Fizika v šoli

Revija Fizika v šoli prinaša strokovne prispevke, namenjene učiteljevi strokovni rasti, didaktične obravnave fizikalnih tem, opisov eksperimentov, problematike vrednotenja znanja in ocenjevanja. Posebno pozornost namenjamo razpravi o rabi jezika pri poučevanju naravoslovnih vsebin. Revija je namenjena učiteljem fizike v osnovnih in srednjih šolah.

Geografija v šoli

Revija Geografija v šoli s svojo vsebino prispeva k strokovnemu izpopolnjevanju učiteljev. Seznanja jih z novostmi na področju geografske stroke, učne tehnologije, didaktične teorije in primeri dobre učne prakse. Osnovna pozornost je namenjena didaktiki geografije.

Glasba v šoli in vrtcu

Glasba v šoli in vrtcu je revija, ki svoje bralce nagovarja z glasbenimi vsebinami in s ciljem vplivati na dvig kakovosti poučevanja glasbe. Notna priloga prinaša še neobjavljena notna gradiva za otroške in mladinske zbore.

Matematika v šoli

Matematika v šoli je revija, ki je v slovenskem prostoru edina specializirana za področje poučevanja matematike. Nastopa kot vez med teorijo in prakso, namenjena pa je učiteljem matematike po vsej vertikali – od razredne stopnje v osnovni šoli do srednje šole.

Razredni pouk

Revija Razredni pouk se ukvarja z raziskovanjem in razvojem razrednega pouka. Bralci v njej najdejo odgovore na aktualna vprašanja stroke in smernice za delo pri njihovem vzgojno-izobraževalnem delu. Sredica prinaša aktualna didaktična gradiva.

Slovenščina v šoli

Revija Slovenščina v šoli spremlja, analizira in komentira aktualno književno, jezikovno in didaktično dogajanje, povezano s slovensko šolo. S teoretičnimi članki približuje strokovna spoznanja didaktike slovenskega jezika in književnosti, prinaša pa tudi prispevke iz pedagoške prakse za prakso.

Šolska knjižnica

Revija Šolska knjižnica je edina strokovna periodična publikacija za šolske knjižničarje, ki organizirajo in izvajajo knjižnično dejavnost v vzgoji in izobraževanju, namenjena pa je tudi širši strokovni javnosti. Prinaša didaktične rešitve in predstavlja nove pristope pri poučevanju z informacijskimi viri.

Šolsko svetovalno delo

Revija Šolsko svetovalno delo tematsko pokriva širok razpon tem. S strokovno-teoretičnimi in aktualno-praktičnimi vsebinami podpira strokovno delo predvsem svetovalnih delavcev, pa tudi drugih pedagoških strokovnjakov, učiteljev in ravnateljev.

Vzgoja in izobraževanje

Revija Vzgoja in izobraževanje prinaša različne poglede na aktualno vzgojno-izobraževalno problematiko ter reflektirane izkušnje učiteljev in ravnateljev praktikov. Odlikuje jo večplastna obravnava tem. Od leta 2014 naprej ima prilogo Učiteljev glas, ki revijo bogati z izkušnjami učiteljev predvsem s področja formativnega spremljanja.

Zgodovina v šoli

Revija prinaša kakovostne članke o sodobnih didaktičnih pristopih in smereh v didaktiki zgodovine, primere dobrih praks in zamisli inovativnih ter ustvarjalnih učiteljev zgodovine, s čimer spodbuja posodabljanje pouka ter izmenjavo izkušenj.