Digitalna pedagogika združuje učiteljev odnos do  IKT v učnem procesu ter zmožnost njene uporabe za doseganje boljših učnih dosežkov učencev.

Vključuje:

  • načrtovanje in izvajanje pouka ob podpori IKT za spodbujanje aktivnega sodelovanja učencev (sodelovalno učenje, projektno delo, personalizirano učenje …),
  • upravljanje in uporabo inovativnih virtualnih učnih okolij in spletnih orodij za učenje in poučevanje v in izven učilnice,
  • uporabo in prilagajanje IKT orodij za različne vrste vrednotenja znanja (formativno, sumativno),
  • usmerjanje učencev pri samovrednotenju in vrstniškem vrednotenju dela s pomočjo IKT.

Tehniški dnevi

Želite razviti ali nadgraditi svoje e–kompetence? Na voljo je e-seminar Tehniški dnevi, ki je namenjen predmetni učitelji v osnovni šoli. Poteka 16 (5 ur v živo, 7 ur na daljavo, 4 ur v živo), ali kot samostojno preverjanje znanja.  Na seminarju spoznajo načrtovanje,...

Stran 4 od 13« Prva...23456...10...Zadnja »