E-projektno sodelovalno učenje

Na e-delavnici E-projektno sodelovalno učenje se bomo posvetili smiselni uporabi IKT pri posameznih dejavnostih  projektno-sodelovalnega dela (idejna zasnova, raziskovanje, načrtovanje, ustvarjanje, poizvedovanje, izboljšava in predstavitev) ter spremljanju in ...

Vključujemo e-dejavnosti v pouk

Na e-delavnici Vključujemo e-dejavnosti v pouk se bomo posvetili načrtovanju pouka z vključevanjem e-dejavnosti v pouk. Na e-delavnico se lahko prijavite tukaj. Za več informacij pišite...

Pouk z i-učbenikom

Udeleženci e-delavnice Pouk z i-učbenikom bodo preučevali didaktično vrednost v i-učbenikih,  analizirali izbrane enote i-učbenika ter snovali njihovo smiselno rabo pri pouku in za samostojno učenje doma. Na e-delavnice se lahko prijavite tukaj. Za več informacij...

Razvojni e-listovnik kot podpora poučevanju in učenju

Udeležencem e-delavnice Razvojni e-listovnik kot podpora poučevanju in učenju bomo predstavili e-storitev za spodbujanje učenca k načrtovanju, spremljanju in vrednotenju lastnega učenja in razvoja pri različnih predmetih. Na e-delavnico se lahko prijavite tukaj. Za...

Digitalno branje

Udeleženci e-delavnice Digitalno branje bodo brali (na e-napravah) in z vidika bralne pismenosti presojali izbrana e-gradiva, dele e-učbenikov za naravoslovne predmete in matematiko, družboslovje, jezike ter ostale digitalne vire. Na e-delavnico se lahko...
Stran 1 od 712345...Zadnja »