Uporaba e-gradiv pri pouku fizike

Udeleženci delavnice Uporaba e-gradiv pri pouku fizike bodo spoznali različne tipe e-gradiv, jih med seboj primerjali in vrednotili iz uporabniško-tehniškega in vsebinsko-didaktičnega vidika ter načrtovali izvedbo učne enote z uporabo enega e-gradiva. Za več...

Uporaba IKT v astronomiji

Udeleženci delavnice Uporaba IKT v astronomiji bodo usvojili povezovanje IKT s standardno astronomsko opremo (teleskopi, kamere itd.) na praktičnih primerih. Pripravili se bodo na didaktično ustrezno uporabo različnih IKT orodij za astronomijo pri pouku. Udeleženci...

Uporaba spletne učilnice pri fiziki

Delavnica Uporaba spletne učilnice pri fiziki  je primerna tako za začetnike kot IKT vešče učitelje, saj zahteva zgolj predznanje na nivoju osnovnih IKT znanj in dobro poznavanje svojega predmetnega področja ter osnovno delo v spletnih učilnicah. Prek aktivne udeležbe...

Video analiza gibanja s programom Tracker

Udeleženci delavnice Video analiza gibanja s programom Tracker bodo s fotoaparatom posneli gibanje telesa in z odprtokodnim  programom Tracker analizirali njegovo gibanje. S programom bodo narisali grafe gibanja in izpisali tabele. Tako se bodo seznanili z novimi...

Uporaba ultrazvočnega slednika pri pouku fizike

Udeleženci delavnice Uporaba ultrazvočnega slednika pri pouku fizike bodo z ultrazvočnim slednikom analizirali gibanje telesa in s programom narisali grafe gibanja in izpisali tabele. Udeleženci bodo pripravili primer gradiva oz. navodil za vajo pri pouku. Za več...
Stran 1 od 3123