Usmerjanje in motivacija sodelavcev

Delavnica Usmerjanje in motivacija sodelavcev je primerno za vse učitelje, ki so se pri uporabi IKT znašli v različnih dilemah. Svetovanje ponuja primere rabe IKT. Ob svetovalčevih nasvetih in izkušnjah bodo udeleženci nadgradili primere gradiv iz spletne učilnice...