Delavnica Usmerjanje in motivacija sodelavcev je primerno za vse učitelje, ki so se pri uporabi IKT znašli v različnih dilemah. Svetovanje ponuja primere rabe IKT. Ob svetovalčevih nasvetih in izkušnjah bodo udeleženci nadgradili primere gradiv iz spletne učilnice Zbiranje gradiv ali izdelali svoje i-gradivo ter načrtovali delo z i-tablo vnaprej.

Za več informacij pišite na eseminarji@zrss.si.

Share on FacebookTweet about this on Twitter