Digitalna pedagogika

Učiteljev odnos do IKT v učnem procesu ter zmožnost njene uporabe za doseganje boljših učnih dosežkov učencev.

modra_vse

oranzna_2


Uporaba in izdelava digitalnih vsebin

Kritično vrednotenje, izbira in ustvarjanje digitalnih vsebin z upoštevanjem avtorskih pravic in licenc.


Digitalna komuniciranje in sodelovanje

Sporazumevanje in sodelovanje s pomočjo IKT preko spletnih skupnosti in izobraževanj.

roza_vse

zelena_vse


Digitalno državljanstvo

Znanje in veščine za varno spletno vedenje, spoštovanje zasebnosti ter varovanja zdravja in okolja.