Spletno orodje POT-OS za samopreverjanje pedagoških digitalnih kompetenc (ang. TET-SAT – Technology Enhanced Teaching – Self-Assessment Tool).

Po uporabi tega spletnega orodja oz. po opravljenem samopreverjanju boste izvedeli, katera so vaša močna in šibka področja uporabe IKT pri vašem pedagoškem delu. Orodje je bilo preizkušeno v projektu MENTEP in je sedaj na voljo vsem v slovenskem jeziku.

Vse projektne ali druge skupine oz. šole se lahko dogovorite za uporabo ključnika. To pomeni, da izberete besedo oz. besedno zvezo, ki jo zapišejo ob prijavi vsi učitelji, ter si na tak način zagotovite povratno informacijo za celo skupino skupaj, npr. za vse učitelje v določenem projektu oz. za vse učitelje na šoli. Povratno informacijo boste prejeli, če boste pisali na mentep@zrss.si.