Spletno orodje POT-OS za samopreverjanje pedagoških digitalnih kompetenc (ang. TET-SAT – Technology Enhanced Teaching – Self-Assessment Tool).

Po uporabi tega spletnega orodja oz. po opravljenem samopreverjanju boste izvedeli, katera so vaša močna in šibka področja uporabe IKT pri vašem pedagoškem delu. Orodje je bilo preizkušeno v poskusu MENTEP, od 1. 9. 2017 pa je odprto za vse.