Digitalno državljanstvo

Znanje in veščine za varno spletno vedenje, spoštovanje zasebnosti ter varovanja zdravja in okolja.

Vključuje:

  • znanje in sposobnosti za ustrezno spletno vedenje, iskanje učinkovitih strategij za odkrivanje in odzivanje na nesprejemljivo spletno vedenje in tveganja za učence,
  • oblikovanje, prilagajanje in upravljanje digitalnih identitet,
  • aktivno varovanje osebnih podatkov, spoštovanje zasebnosti drugih in ustrezno usmerjanje učencev,
  • varovanje lastnih naprav in poučevanje učencev o tem,
  • sprejemanje ukrepov za preprečevanje nevarnosti uporabe IKT za telesno in duševno dobro počutje ter upoštevanje vpliva na okolje.

Zasebnost v oblaku

Javne oblike računalništva v oblaku vzbujajo pomisleke glede varstva osebnih podatkov, ki se kažejo predvsem na področju pogodbene obdelave osebnih podatkov, zavarovanja osebnih podatkov ter izvoza podatkov v tretje države. Andrej Tomšič v prispevku (tretje predavanje...

Objavi in pozabi do zlorabe

Andrej Tomšič v svojem predavanju razmišlja o varovanju osebnih podatkov s sistemom vnaprejšnje privolitve v obdelavo osebnih podatkov. Opt-in sistem je ključno orodje, s katerim lahko posamezniku vrnemo pravico do odločanja o svojih osebnih podatkih, in ali se lahko...

Stran 1 od 212