Želite razviti ali nadgraditi svoje e –kompetence?

Na voljo je e-seminar Podpora pri načrtovanju in vodenju strokovnega dela v VIZ, ki je namenjen učiteljem računalnikarjem – organizatorjem informacijskih dejavnosti v VIZ zavodih. Poteka 24 ur (6 v živo, 12 na daljavo, 6 v živo), ali kot samostojno preverjanje znanja.  Na seminarju spoznajo učinkovite metode za podporo načrtovanja in vodenja strokovnega dela.

Share on FacebookTweet about this on Twitter