Želite razviti ali nadgraditi svoje e –kompetence?

Na voljo je e-seminar Komuniciranje in sodelovanje na daljavo, ki je namenjen učiteljem računalnikarjem – organizatorjem informacijskih dejavnosti v VIZ zavodih. Poteka 24 ur (8 v živo, 12 na daljavo, 4 v živo), ali kot samostojno preverjanje znanja.  Na seminarju spoznajo učinkovito komunikacijo na daljavo in uporabljati različne oblike in metode sodelovalnega dela na daljavo z vsemi sodelujočimi v procesu izobraževanja.

Share on FacebookTweet about this on Twitter