Udeleženci delavnice Uporaba IKT v astronomiji bodo usvojili povezovanje IKT s standardno astronomsko opremo (teleskopi, kamere itd.) na praktičnih primerih. Pripravili se bodo na didaktično ustrezno uporabo različnih IKT orodij za astronomijo pri pouku. Udeleženci bodo pripravili primer gradiva oz. navodil za vajo pri pouku. Glede na raznolikost astronomske opreme posameznega udeleženca predvidevamo v delavnici določen čas za razrešitev individualnih problemov in podajanje generaliziranih spoznanj, pomembnih za vse udeležence.

Za več informacij pišite na eseminarji@zrss.si.

.

Share on FacebookTweet about this on Twitter