Želite razviti ali nadgraditi svoje e–kompetence?

Na voljo je e-seminar E-portfolio otroka v vrtcu, ki je namenjen vzgojiteljem v VVZ. Poteka 24 ur (4 v živo, 4 v živo, 12 na daljavo, 4 v živo), ali kot samostojno preverjanje znanja.  Na seminarju spoznajo oblikovanje portfolia otroka pomočjo IKT.

Share on FacebookTweet about this on Twitter