Želite razviti ali nadgraditi svoje e–kompetence?

Na voljo je e-seminar Izdelava in uporaba e-gradiv pri pouku zgodovine, ki je namenjen učiteljem zgodovine v osnovni in srednji šoli. Poteka 16 ur (4 v živo, 8 na daljavo, 4 v živo), ali kot samostojno preverjanje znanja.  Na seminarju spoznajo zasnovo, izdelavo in preizkušanje e-gradiva z multimedijskimi in interaktivnimi elementi za izbrani učni sklop in učne cilje.

Share on FacebookTweet about this on Twitter