Svetovanje Osnovni program svetovanja za predmet matematika v OŠ in SŠ je namenjeno pregledu dosedanje rabe IKT pri pouku matematike. Glede na obstoječe stanje udeleženci preizkusijo za njih ustrezno izbrane vzorčne primere preizkušenih e-gradiv in pod mentorstvom svetovalca izdelajo novo e-gradivo in ga didaktično analizirajo. Ob pomoči svetovalca načrtujejo nadaljnji razvoj na področju rabe IKT.

Za več informacij pišite na eseminarji@zrss.si.

Share on FacebookTweet about this on Twitter