Želite razviti ali nadgraditi svoje e–kompetence?

Na voljo je e-seminar Uporaba IKT pri neposrednem delu z otroki v vrtcu, ki je namenjen vzgojiteljem v VVZ. Poteka 24 ur (4 v živo, 4 v živo, 12 na daljavo, 4 v živo), ali kot samostojno preverjanje znanja.  Na seminarju spoznajo možnosti, kako približati in vključevati sodobno tehnologijo v vsakdanje življenje predšolskega otroka v vrtcu.

Share on FacebookTweet about this on Twitter