Želite razviti ali nadgraditi svoje e–kompetence?

Na voljo je e-seminar Tehniški dnevi, ki je namenjen predmetni učitelji v osnovni šoli. Poteka 16 (5 ur v živo, 7 ur na daljavo, 4 ur v živo), ali kot samostojno preverjanje znanja.  Na seminarju spoznajo načrtovanje, izvedbo, evalvacijo tehniških dni (učenja in poučevanja) z uporabo IKT.

Share on FacebookTweet about this on Twitter