Digitalna pedagogika združuje učiteljev odnos do  IKT v učnem procesu ter zmožnost njene uporabe za doseganje boljših učnih dosežkov učencev.

Vključuje:

  • načrtovanje in izvajanje pouka ob podpori IKT za spodbujanje aktivnega sodelovanja učencev (sodelovalno učenje, projektno delo, personalizirano učenje …),
  • upravljanje in uporabo inovativnih virtualnih učnih okolij in spletnih orodij za učenje in poučevanje v in izven učilnice,
  • uporabo in prilagajanje IKT orodij za različne vrste vrednotenja znanja (formativno, sumativno),
  • usmerjanje učencev pri samovrednotenju in vrstniškem vrednotenju dela s pomočjo IKT.

Opolnomočimo učenca za branje

Se sprašujete, kako razviti zmožnosti učencev, da samostojno pridobivajo informacije, jih povezujejo, interpretirajo, si ustvarjajo celovite pomenske predstave in razlage pojavov ter dogodkov, razmišljajo o njih, jih vrednotijo, razvijajo argumente za delovanje, na...

Stran 10 od 13« Prva...89101112...Zadnja »