Se sprašujete, kako razviti zmožnosti učencev, da samostojno pridobivajo informacije, jih povezujejo, interpretirajo, si ustvarjajo celovite pomenske predstave in razlage pojavov ter dogodkov, razmišljajo o njih, jih vrednotijo, razvijajo argumente za delovanje, na osnovi informacij, kritično primerjajo, sklepajo? Vse o strategijah si lahko preberete v monografiji Bralna pismenost v vrtcu in šoli, ki jo sestavljata  znanstveni in strokovni del.

Share on FacebookTweet about this on Twitter