Želite razviti ali nadgraditi svoje e–kompetence?

Na voljo vam je e-seminar Uporaba e-vsebin pri naravoslovnih predmetih, ki je namenjen učiteljem naravoslovnih predmetov in poteka 24 ur. Seminar se začne s prednalogo dela na daljavo, sledi 6 ur v živo, 12 ur na daljavo in zaključi se s srečanjem v živo, ki traja 4 ure.  Na seminarju se boste naučili kritično vrednotiti e-vsebine po danih kriterijih, uporabljati e-orodja za interaktivnost in individualizacijo, spoznali boste različne didaktične pristope z uporabo naravoslovnih e-vsebin za učenje in poučevanje ter se urili v načrtovanju in izvajanju dejavnosti z uporabo e-vsebin pri pouku.

Share on FacebookTweet about this on Twitter