Posodobitev kurikularnega procesa na OŠ in GIMNPodprojekt Preverjanje nekaterih elementov gimnazijskega programa s poskusom
Podprojekt Posodobitev pouka v osnovni šoli in gimnaziji
Podprojekt Podpora šolam za načrtovanje organizacije učnega procesa oz. kurikula na šolski ravni

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.