Posodobitev kurikularnega procesa na OŠ in GIMN


Naziv projekta:Posodobitev kurikularnega procesa na OŠ in GIMN
Višina skupnih stroškov projekta:3.000.000,00 €
Višina javnih virov financiranja:85 % ESS, 15 % MIZŠ
Trajanje projekta:17. 9. 2010 – 31. 8. 2014
Naziv upravičenca:Zavod RS za šolstvo
Kontaktne osebe:
Vodja projekta:
Brane Slivar
E branko.slivar@zrss.si
T 01/ 300 51 94

Strokovna sodelavka:
Polonca Sterle
E polonca.sterle@zrss.si
T 01/ 300 51 30

Posodobitev kurikularnega procesa na OŠ in GIMNPodprojekt Preverjanje nekaterih elementov gimnazijskega programa s poskusom
Podprojekt Posodobitev pouka v osnovni šoli in gimnaziji
Podprojekt Podpora šolam za načrtovanje organizacije učnega procesa oz. kurikula na šolski ravni

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.