Aktivno državljanstvo in domovina


Naziv projekta:Aktivno državljanstvo in domovina
Višina skupnih stroškov projekta:480.000,00 €
Višina javnih virov financiranja:85 % ESS, 15 % MIZŠ
Trajanje projekta:15. 2. 2013 – 31. 8. 2014
Naziv upravičenca:Zavod RS za šolstvo
Kontaktne osebe:
Vodja projekta:
dr. Vladimir Prebilič
E vladimir.prebilic@zrss.si
T 01/ 30 05 142

Strokovni sodelavki:
Anja Kolak
E anja.kolak@zrss.si
T 01/ 30 05 142

Petra Škerjanec
E petra.skerjanec@zrss.si
T 01/ 30 05 142

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.