Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja


Naziv projekta:Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja
Višina skupnih stroškov projekta:1.200.000,00 €
Višina javnih virov financiranja:85 % ESS, 15 % MIZŠ
Trajanje projekta:1. 9. 2011 – 31. 10. 2013
Naziv upravičenca:Zavod RS za šolstvo
Kontaktne osebe:
Vodja projekta:
dr. Fani Nolimal
E fani.nolimal@zrss.si
T 01/ 300 51 77

Strokovna sodelavka:
Mojca Kadivec
E mojca.kadivec@zrss.si
T 01/ 300 51 89

Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne...

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.