Priprava konceptualnih osnov za dograjevanje sistema vzgoje in izobraževanja


Naziv projekta:Priprava konceptualnih osnov za dograjevanje sistema vzgoje in izobraževanja
Višina skupnih stroškov projekta:650.000,00 €
Višina javnih virov financiranja:85 % ESS, 15 % MŠŠ
Trajanje projekta:1. 2. 2010 – 30. 6. 2011
Naziv upravičenca:Zavod RS za šolstvo
Kontaktne osebe:
Vodja projekta:
Brigita Žarkovič Adlešič
E brigita.zarkovic@zrss.si
T 01/ 300 51 63

Strokovna sodelavka:
Polonca Sterle
E polonca.sterle@zrss.si
T 01/ 300 51 30
O projektu: http://www.belaknjiga2011.si/

Priprava konceptualnih osnov za dograjevanje sistema...

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.