Posodobitev gimnazije


Naziv projekta:Posodobitev gimnazije
Višina skupnih stroškov projekta:500.000,00 €
Višina javnih virov financiranja:85 % ESS, 15 % MŠŠ
Trajanje projekta:1. 4. 2008 - 31. 8. 2010
Naziv upravičenca:Zavod RS za šolstvo
Kontaktne osebe:
Vodji projekta:
dr. Amalija Žakelj
E amalija.zakelj@zrss.si
T 01/300 51 56

Katja Pavlič Škerjanc
E katja.pavlic@zrss.si
T 01/300 51 48

Strokovna sodelavka:
Polonca Sterle
E polonca.sterle@zrss.si
T 01/300 51 30
F 01/300 51 99

Posodobitev gimnazije


Posodobitev načrtovanja in izvajanja kurikula (Katja Pavlič Škerjanc)


Posodobitev učnih načrtov
(dr. Amalija Žakelj)Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.