Posodobitev načrtovanja in izvajanja kurikula (Katja Pavlič Škerjanc)


Pravni in finančni vidiki


V pripravi.

Posodobitev gimnazije


Posodobitev načrtovanja in izvajanja kurikula (Katja Pavlič Škerjanc)


Posodobitev učnih načrtov
(dr. Amalija Žakelj)Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.