Usposabljanje učiteljev za uvajanje posodobitev gimnazijskih programov 2008-2010


Naziv projekta:Usposabljanje učiteljev za uvajanje posodobitev gimnazijskih programov 2008-2010
Višina skupnih stroškov projekta:485.917,00 €
Višina javnih virov financiranja:85 % ESS, 15 % MŠŠ
Trajanje projekta:1. 3. 2008 - 31. 8. 2010
Naziv upravičenca:Zavod RS za šolstvo
Kontaktne osebe:Vodji projekta:
dr. Zora Rutar Ilc
E zora.rutar@zrss.si
T 01/300 51 57

dr. Amalija Žakelj
E amalija.zakelj@zrss.si
T 01/300 51 56

Strokovna sodelavka:
Sabina Velenšek
E sabina.velensek@zrss.si
T 01/300 51 93
F 01/300 51 99

Usposabljanje učiteljev za uvajanje posodobitev gimn.


Usposabljanje za učne načrte (dr. Amalija Žakelj)


Podpora šolam pri uvajanju sprememb (dr. Zora Rutar Ilc)Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.