Sporazumevanje v tujih jezikih


Naziv projekta:Sporazumevanje v tujih jezikih
Višina skupnih stroškov projekta:2.025.999,00 €
Višina javnih virov financiranja:85 % ESS, 15 % MŠŠ
Trajanje projekta:1. 4. 2008 - 31. 8. 2010
Naziv upravičenca:Zavod RS za šolstvo
Kontaktne osebe:
Vodji projekta:
Katja Pavlič Škerjanc
E katja.pavlic@zrss.si
T 01/300 51 48

mag. Katica Pevec Semec
E katica.pevec@zrss.si
T 04/280 29 17

Strokovna sodelavka:
Maja Celestina
E maja.celestina@zrss.si
T 01/300 51 42
F 01/300 51 99

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.