Spodbudno učno okolje za zagotavljanje enakih možnosti v vzgoji in izobraževanju


Naziv projekta:Spodbudno učno okolje za zagotavljanje enakih možnosti v vzgoji in izobraževanju
Višina skupnih stroškov projekta:500.000,00 EUR
Višina javnih virov financiranja:85 % ESS, 15 % MIZŠ
Trajanje projekta:1. 6. 2015 - 30. 11. 2015
Naziv upravičenca:Zavod RS za šolstvo
Kontaktne osebe:
Vodja projekta:
Eva Jurman
E Eva.Jurman@zrss.si
T 01/ 300 51 66

Vodja sklopa A:
dr. Jana Grah
E Jana.Grah@zrss.si
T 02/539 11 73

Vodja sklopa B:
mag. Nives Kreuh
E Nives.Kreuh@zrss.si
T 01/ 300 51 08

Strokovni sodelavki:
Petra Založnik
E Petra.Zaloznik@zrss.si
T 01/ 300 51 38

Mojca Kadivec
E Mojca.Kadivec@zrss.si
T 01/ 300 51 89

Spodbudno učno okolje za zagotavljanje enakih možnosti

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.