E-učbeniki s poudarkom naravoslovnih predmetov v osnovni šoli


Naziv projekta:E-učbeniki s poudarkom naravoslovnih predmetov v osnovni šoli
Višina skupnih stroškov projekta:2.000.000,00 €
Višina javnih virov financiranja:85 % ESS, 15 % MIZŠ
Trajanje projekta:1. 7. 2011 – 31. 8. 2014
Naziv upravičenca:Zavod RS za šolstvo
Kontaktne osebe:
Vodja projekta:
dr. Igor Pesek
E igor.pesek@zrss.si
T 040/ 295 789

Strokovna sodelavka:
Kristina Kham
E kristina.kham@zrss.si
T 01/ 300 51 82

E-učbeniki s poudarkom naravoslovnih predmetov v osnovni šoli

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.