e-Šolska torba


Naziv projekta:e-Šolska torba
Višina skupnih stroškov projekta:4.760.000,00 €
Višina javnih virov financiranja:85 % ESRR, 15 % MŠŠ
Trajanje projekta:1. 1. 2013 – 30. 11. 2015
Naziv upravičenca:Zavod RS za šolstvo
Kontaktne osebe:
Vodja projekta:
mag. Andreja Čuk
E andreja.cuk@zrss.si
T 07/ 371 91 50

Strokovna sodelavka:
Maša Celestina
E masa.celestina@zrss.si
T 01/ 300 51 39

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.