Spodbudno učno okolje za zagotavljanje enakih možnosti


Gradiva


Vprašalnik za posnetek stanja


Spodbudno učno okolje za zagotavljanje enakih možnosti

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.