Uvajanje inovativnih pristopov k poučevanju tujih jezikov z vključevanjem tujih učiteljev v izvedbeni kurikulum (Katja Pavlič Škerjanc)


O projektu


Kratek opis projekta

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.