Podpora šolam pri uvajanju sprememb (dr. Zora Rutar Ilc)


Odgovori na vprašanja


V pripravi.

Usposabljanje učiteljev za uvajanje posodobitev gimn.


Usposabljanje za učne načrte (dr. Amalija Žakelj)


Podpora šolam pri uvajanju sprememb (dr. Zora Rutar Ilc)



Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.