Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja


Spletna učilnica


Vsebinska izhodišča projekta, delovna gradiva, operativni načrti šol in druge informacije o projektu so dosegljive v spletni učilnici Bralna pismenost: http://skupnost.sio.si/course/view.php?id=8425
(ključ za vstop je bp)

Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne...

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.