Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja


Gradiva


V pripravi.

Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne...

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.