Posodobitev kurikularnega procesa na OŠ in GIMN


Podprojekti


 1. Podprojekt Preverjanje nekaterih elementov gimnazijskega programa s poskusom - vodja dr. Brane Slivar
 2. Podprojekt Posodobitev pouka v osnovni šoli in gimnaziji - vodja dr. Amalija Žakelj
 3. Podprojekt Podpora šolam za načrtovanje organizacije učnega procesa oz. kurikula na šolski ravni:
  • Podprojekt 1 - Podpiranje spodbujanja in koordiniranja razvojnih procesov na šolah - vodja dr. Tanja Rupnik Vec
  • Podprojekt 2 - Konceptualno snovanje in preizkušanje modela medpredmetnih/kurikularnih povezav in timskega poučevanja s poudarkom na ugotavljanju kompleksnih dosežkov - vodja dr. Zora Rutar Ilc
  • Podprojekt 3 - Razvijanje učenja učenja - vodja mag. Cvetka Bizjak
  • Podprojekt 4 - Razvijanje kritičnega mišljenja - vodja dr. Tanja Rupnik Vec
  • Podprojekt 5 - Kolegialno podpiranje in timski coaching - vodja dr. Zora Rutar Ilc

Posodobitev kurikularnega procesa na OŠ in GIMNPodprojekt Preverjanje nekaterih elementov gimnazijskega programa s poskusom
Podprojekt Posodobitev pouka v osnovni šoli in gimnaziji
Podprojekt Podpora šolam za načrtovanje organizacije učnega procesa oz. kurikula na šolski ravni

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.