Posodobitev kurikularnega procesa na OŠ in GIMN


Interaktivna gradiva


Podprojekt Posodobitev pouka v osnovni šoli in gimnaziji
Vodja podprojekta: dr. Amalija Žakelj

 Zbornik zaključne konference, 1.7.2013

Posodobitve pouka v gimnazijski praksi

 Angleščina
 Biologija
 Ekonomija
 Filozofija
 Fizika
 Francoščina
 Geografija
 Glasba
 Glasba (CD)
 Informatika
 Italijanščina
 Kemija
 Knjižnično informacijsko znanje
 Latinščina
 Matematika
 Nemščina
 Okoljska vzgoja
 Psihologija
 Zgodovina
 Zgodovina (CD)
 Španščina
 Športna vzgoja


Izzivi razvijanja in vrednotenja znanja v gimnazijski praksi

 Biologija
 Geografija
 Glasba
 Psihologija


Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi

 Biologija
 Domovinska in državljanska kultura in etika (1. del)
 Domovinska in državljanska kultura in etika (2. del)
 Fizika
 Fizika (CD)
 Geografija
 Matematika
 Matematika (CD)
 Zgodovina
 Zgodovina (CD)


Spremljanje znanja

 Razvijanje in vrednotenje znanja


Dijaški domovi

 Dijaški domovi in neformalno izobraževanje
 Dijaški domovi in neformalno izobraževanje (CD)

Posodobitev kurikularnega procesa na OŠ in GIMNPodprojekt Preverjanje nekaterih elementov gimnazijskega programa s poskusom
Podprojekt Posodobitev pouka v osnovni šoli in gimnaziji
Podprojekt Podpora šolam za načrtovanje organizacije učnega procesa oz. kurikula na šolski ravni

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.